Zwroty i reklamacje

11. Niezgodność towaru z umową, Odstąpienie od umowy, Zwroty
 
1.G-TechWear odpowiada wobec Kupującego za niezgodność z umową towarów zakupionych w Sklepie na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2002r., nr 141, poz. 1176 z późń. zm.).
 
2. Kupujący ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy dotyczącej towarów zakupionych w Sklepie w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odbioru przesyłki , zgodnie z Art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 25 grudnia 2014 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U.z 2000 r. nr 22 poz. 271 z późń. zm.).
 
3. Odstąpienie od umowy dotyczy towarów zakupionych w Sklepie dla swojej ważności wymaga oświadczenia Kupującego i wysłanego wraz ze zwracanym towarem na adres:
 
G-Tech  
 
Zwrot gtechwear.pl
 
ul. Armii Krajowej
 
Wałbrzych 58-302
 
4. W oświadczeniu jak wyżej należy wskazać gdzie i jak mają być zwrócone pieniądze.
 
5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientom, jeżeli umowa dotyczy świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (produkty na zamówienie).
 
6. Zarówno odstąpienie od umowy jak i zwrot zakupionych towarów możliwe jest tylko w sytuacji, gdy zakupiony towar znajduje się w stanie nienaruszonym.
 
7. W stanie nienaruszonym jest towar, który:
 
*nie był używany, nie został w żaden sposób zniszczony,
 
*jest zwracany w oryginalnym opakowaniu, jeśli takowe posiada,
 
*zwracany jest z dowodem zakupu,
 
8. Sklep zwraca kwotę równą cenie towaru oraz koszt przesyłki do klienta. Pieniądze są zwracane w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki zwrotnej przelewem bankowym na konto podane przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszty odesłania towaru pokrywa Klient.
 
9. Prawo odstąpienia od umowy dotyczy towarów zakupionych w Sklepie, o którym mowa w pkt.2 powyżej nie ma zastosowania do zakupów dokonanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w ramach i na potrzeby tej działalności.

GtechWear
Jest internetową marką firmy